اخبار

تشکیل جلسه 1399/04/07 09:36:48 ق.ب

تشکیل جلسه

تشکیل جلسه هیئت مدیره این انجمن با بانک کارآفرین

ادامه...
جدول تامین مواد اولیه 1399/04/07 09:42:42 ق.ب

جدول تامین مواد اولیه

تامین مواد اولیه اعضاء از داخل از کشور

ادامه...
برخورداری از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری 1399/04/07 09:47:53 ق.ب

برخورداری از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری

معرفی شرکتهای عضو انجمن جهت برخورداری از کمکهای فنی و اعتباری وزارت صمت

ادامه...
آقای سردار محمد 1399/04/10 10:12:55 ق.ب
آقای صفدری 1399/04/10 10:15:44 ق.ب

آقای صفدری

کودهای کامل

ادامه...
جناب آقای گیلانپور 1399/11/28 03:45:24 ب.ظ

جناب آقای گیلانپور

مسائل مربوط به صادرات

ادامه...
اعضای محترم انجمن صنفی 1400/01/31 07:47:25 ق.ب

اعضای محترم انجمن صنفی

گزارش عملکرد انجمن صنفی در سال 1399

ادامه...
مصاحبه در خصوص حساسیت انتخاب وزیر جهاد کشاورزی 1400/05/16 10:06:03 ق.ب

مصاحبه در خصوص حساسیت انتخاب وزیر جهاد کشاورزی

مصاحبه نائب رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در خصوص حساسیت انتخاب وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم برای امنیت غذایی کشور. https://www.farsnews.ir/news/14000508000187/

ادامه...