اطلاعیه

مصوبات جلسه کارگروه

1398/09/16 08:07:35 ق.ب

مصوبات جلسه کار گروه تنظیم بازار مبنی بر عدم افزایش نرخ کالاها

ادامه...

برآورد نیاز کودی کشور در سال زراعی 99-98

1398/09/18 10:26:13 ق.ب

با توجه به اهمیت مطالب ارایه شده در خصوص برآورد نیاز کودی کشور در سال زراعی 99-1398 توسط موسسه تحقیقات خاک وآب و استفاده از آن در برنامه ریزیی فعالیت سالانه اعضای محترم مطالب فوق جهت استحضار ارایه میگردد. رزم آذر

ادامه...

اعلام فهرست نیازمندی صنایع با امکان تامین از طریق کشور ترکیه

1398/10/07 01:22:29 ب.ظ

اعلام فهرست نیازمندی صنایع با امکان تامین از طریق کشور ترکیه

ادامه...

شهادت هنر مردان خداست

1398/10/14 01:00:39 ب.ظ

شهادت افتخار آمیز سردار شهید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی

ادامه...

اعضای محترم انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی

1398/12/13 11:44:08 ق.ب

تعیین و تهیه قمیت محصولات تولیدی

ادامه...

وزارت جهاد کشاورزی

1399/01/26 09:15:12 ق.ب

ابلاغ اجرای اجباری استاندارد کودهای شیمیایی

ادامه...

موسسه تحقیقات خاک و آب

1399/02/03 02:01:33 ب.ظ

تمدید اعتبار ثبت ماده کودی ......

ادامه...

جلسه

1399/03/21 08:16:13 ق.ب

برگزاری جلسه مشترک اعضا هیئت مدیره انجمن با مدیر عامل بانک کشاورزی در اتاق بازرگانی

ادامه...

کارگروه کودهای ماکرو

1399/04/01 09:39:42 ق.ب

جلسه در خصوص خودکفایی در کودهای کشاورزی .......

ادامه...

بانک کارآفرین

1399/04/01 09:45:41 ق.ب

جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن با معاونت بانک کارآفرین

ادامه...

جناب آقای صفدری

1399/05/14 10:11:21 ق.ب

درخواست کلرور پتاسیم از مجتمع خور و بیابانک

ادامه...

اندیشکده صنعت و فناوری (آصف)

1399/05/28 09:43:03 ق.ب

چالش های نوآوری و فناوری

ادامه...

تخصیص سهمیه کلرور پتاسیم از مجتمع خور و بیابانک به اعضای انجمن

1399/06/18 09:08:24 ق.ب

تخصیص سهمیه کلرور پتاسیم از مجتمع خور و بیابانک به اعضای انجمن

ادامه...

جناب آقای دکتر وفابخش

1399/10/23 01:18:09 ب.ظ

بررسی مسائل مربوط به صادرات

ادامه...

تامین اسید سولفوریک

1400/03/10 01:09:44 ب.ظ

قابل توجه اعضای محترم انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی جهت خرید اسید سولفوریک از صنایع ملی مس ایران

ادامه...