برخورداری از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری

برخورداری از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری

1399/04/07 09:47:53 ق.ب

معرفی شرکتهای عضو انجمن جهت برخورداری از کمکهای فنی و اعتباری وزارت صمت

بسمه تعالی

با توجه به نامه شماره 99/0043 مورخ 99/3/27 شرکتهای ذیل جهت برخورداری از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری  به وزارت صنعت ، معدن و تجارت واحد تولیدات غیر فلزی معرفی گردیدند:

1- کیمیا کود پارس     2- آتیه سازان ماه نشان   3- سرو آذین رویش   4- شیمی کرد    5- کنجاله ساز    6- کیا سبز آشیان کوشا    7- توسعه و بهبود نهاده های یزد    8- تدبیر شیمی آذران

9- نیکان ارس شیمی      10- کشت و صنعت افق نصر شیراز     11- طب یاران آذین مهر سراب      12- آرمان شیمی آروین     13- پارت هونیاک     14- تهران تجارت ایرانیان    15- فناور سپهر پارمیس           16- سحاب غنچه