انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران

Iranian Fertilizer Manufacturers Association

مقالات

اساسنامه انجمن صنفی تولید کنندگان کود های کشاورزی ایران

اساسنامه انجمن صنفی تولید کنندگان کود های کشاورزی ایران

نویسنده: مدیر وب سایت
0 نظرات
مزیت های کود سوپر فسفات ساده نسبت به کود سوپر فسفات تریپل

مزیت های کود سوپر فسفات ساده نسبت به کود سوپر فسفات تریپل

نویسنده: مدیر وب سایت
0 نظرات
بررسی مصرف کود های فسفاته در ایران

بررسی مصرف کود های فسفاته در ایران

نویسنده: مدیر وب سایت
0 نظرات
اشتباهات صورت گرفته در قیمت گذاری کودهای فسفاته یارانه ای

اشتباهات صورت گرفته در قیمت گذاری کودهای فسفاته یارانه ای

حمایت از تولید کشاورزی امری پسندیده است که تقریبا همه کشورها  با ان موافق و در جهت اجرای آن سیاستهای مختلفی را پایه گذاری میکنند ؛ همچنین اگر با وضع سیاستهای اشتباه در مسیر نادرستی حرکت کنیم  ؛ تصحیح اشتباهات بسیار دشوارتر خواهد شد .

     یکی از این سیاستهای حمایتی ؛ ارائه کودهای کشاورزی به قیمت یارانه ای میباشد. و با  اشتباه در قیمت گذاریهای انجام شده در سیستم کودهای یارانه ایی باعث ایجاد عادتهای غلط در مصرف کودها می گردیم و در نتیجه تصحیح این عادات غلط باعث صرف هزینه های بسیار بالاتر می گردد.

نویسنده: مدیر وب سایت
0 نظرات
مصرف متعادل کود

مصرف متعادل کود

دبیرکل محترم خانه کشاورز در نشست اخیر شورای مرکزی این خانه اعلام نمود: آینده کشاورزان ایران مبهم و تاریک است.

 اشاره به این واقعیت که این روند مصرف و کمبود آب می­رود که بعضی سرزمین­ها  را نابود کند و این در حالی است که سیستم کشاورزی کشور کمتر از 50% غذای مردم را تأمین می­نماید.
نویسنده: مدیر وب سایت
0 نظرات
RSS