انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی ایران

Iranian Fertilizer Manufacturers Association

اطلاعیه ها

جمعه 09 خرداد 1393

‏فرم مجوز تطابق لیبل با محتوا‏

اطلاعات واحدهای تولیدی انواع کود
مجوز تطابق محتوا با لیبل

الف)اطلاعات کلی:

نام شرکت:

شماره ثبت:  
         
تاریخ و محل تاسیس:

نام مدیرعامل:                                  آدرس ایمیل مدیرعامل                                       میزان تحصیلات:

آدرس دفتر مرکزی:

شماره تلفن و فاکس:

آدرس سایت:

آیا عضو انجمن هستید یا خیر؟

مجوزها:

پروانه بهره برداری:                                                ارگان مجوز دهنده:

ب)مشخصات واحد تولیدی:

آدرس محل استقرار:

تلفن های تماس و همراه مدیرعامل:

مساحت واحدهای تولیدی:

مساحت انبارها:

اگر آزمایشگاه دارد مساحت آن:                                                            مسئول کنترل کیفیت:

نام دستگاههای اندازه گیری:
 
شرح تعداد خطوط تولید و ظرفیت هر یک و لیست دستگاههای موجود هر خط تولید:
1-    
2-    
3-     
4-    
مشخصات محصولات عمده تولیدی
نام محصول میزان تولید درسال2 آنالیز محصول شکل فیزیکی نوع بسته بندی


 
 
اینجانب                                                    بعنوان مدیریت شرکت صحت اطلاعات فوق الذکر را تائید مینمایم.
  
 
                                                                                                                                                                                   مهر وامضا
Print
نویسنده: مدیر وب سایت
0 نظرات

گروه بندی: اخبارتعداد بازدید کنندگان: 3100

تگ ها: